social benefits germany

5 Факта|Социални Привилегии & Социална Сигурност в Германия

Всичко, което трябва да знаете за

Социални Привилегии & Социална Сигурност в ГерманияКакво е ‘Sozialversicherung’ в Германия? Какво означава и от какво се състои? Тази статия ще Ви обясни основите на немската социална осигуровъчна система – всичко, което трябва да знаете за ежедневния живот в Германия. Ще узнаете, че всеки, който е назначен в Германия и печели повече от 450 Евро на месец е част от осигурованите за безработица, здравна осигуровка и т.н. Дали можете да го поискате, обаче, зависи от това от колко време сте част от немската социалноосигурителна система! Ще узнаете също за социално осигурителния номер и как да получите такъв преди първия Ви работен ден. Приятно четене!


Какво е ‘Sozialversicherung’?


‘Sozialversicherung’, или социална осигуровка, се състои от различни социалноосигурителни фондове. Ако сте назначени в Германия и плащате вноски в социалноосигурителните фондове, обикновено сте член на следните пет законово установени социално-осигурителни фондове:

  • Закоковият здравно осигурителен фонд
  • Законовият дългосрочен грижовноосигурителен фонд
  • Законовият пенсионноосигурителен фонд
  • Законова застраховка при произшествия
  • Законовата застраховка при безработица

Плъзнете надолу за повече информация относно фондовете.

Какво е ‘Sozialversicherungsnummer’?


‘Sozialversicherungsnummer’, или социално осигурителен номер е уникален номер, даден на членовете на немския социалноосигурителен фонд.

В Германия всеки назначен човек получава социалноосигурителна карта със социалноосигурителен номер на нея. Всеки назначен в Германия трябва да даде този номер на работодателя. Това е най-добре да се случи на първия работен ден. Пазете Вашата социалноосигурителна карта на сигурно място, понеже ще Ви трябва по различни поводи.

Соц.осигурителният Ви номер в Германия е нужен, ако искате да получите информация за сумата на вашата пенсионна схема в Германия, или ако искате да получите информация за други социалноосигурителни фондове.

Кой е част от немската социална сигурност?

… и кой може да претендира за социални облаги в Германия?


Всеки, който е нает на работа в Германия и печели повече от 450 евро на месец е автоматично част от системата за социално осигуряване в Германия. Като такъв, можете да се възползвате от различните социални фондове, изброени по-долу (за здравно осигуряване, обезщетения за безработица и т.н.). Как и до каква степен можете да се възползвате от фондовете зависи също и от това колко време сте плащали в германските фондове за социално осигуряване. Например, можете да претендирате за обезщетения за безработица, ако са безработни и сте плащали вноски в немската социална осигуровка най-малко 12 месеца в последните две години. Освен това, трябва да се регистрирате възможно най-рано в Arbeitsamt (Агенция по заетостта) за да може да претендирате за обезщетения.


За да разберете дали имате право да претендирате за обезщетения за безработица в Германия, прочетете най-новите актуализации на английската версия на Arbeitsagentur (Федералната агенция по заетостта).


Ако сте на свободна практика, тогава не сте автоматично част от системата за социалното осигуряване. Вместо това, хората на свободна практика обикновено имат частна здравна застраховка, частна пенсионна схема и т.н. Все пак е възможно да се плаща в държавния пенсионен фонд, ако сте на свободна практика; а да се прави така, в някои случаи дори е задължително, например за частни учители.

Как да си получа социалноосигурителния номер в Германия?


Всеки, който работи в Германия, трябва да подаде заявление за карта за социално осигуряване. На тази карта има уникален номер. Ще запазите този уникален номер цял живот. Ако сте живели в Германия по-рано, шансовете са, че вече имате номер на социална осигуровка. Ако сте загубили или забравили номера на социална осигуровка, може просто да попълните формуляра за кандидатстване за социална сигурност и тогава ще получите писмо с Вашия номер на социална осигуровка в него. Същото се отнася и за хора, които никога не са работили или са учили в Германия.


Получете Социално Осигурителен Номер

Вземане на немска пенсия в родината Ви


Значи сте работили в Германия за няколко години и сте плащали в германската пенсионна схема. Сега се чудите дали е възможно да се вземат тези пенсионни обезщетения у дома с Вас. При определени обстоятелства, това е действително възможно.

Ако вашата страна е част от ЕС, Европейското икономическо пространство (ЕИП) или Швейцария, Вие не губите права на социална сигурност, които сте спечелили по време на работа в Германия, като тези от задължителната пенсионно-осигурителна каса. Когато стигнете до навършване на пенсионна възраст, може да Ви се изплаща пенсия от всяка ЕС или ЕИП страна, в която сте работили, в съответствие с разпоредбите на страната. По принцип, ако сте работили в две страни, например, ще получите пенсионните плащания от две страни. Допълнителни подробности са на разположение на немския държавен пенсионен фонд (на английски език).


5 Немски Социалноосигурителни Фонда


#1 Обществена Пенсионна Схема


Пенсионното осигуряване е част от социалното осигуряване в Германия. Застраховката на пенсиите в Германия гарантира, че ще се плаща пенсия, след като се пенсионирате. Размерът на пенсията в Германия зависи от това колко сте платили в немското пенсионно осигуряване през живота Ви. Вие сте също така имате право на пенсията на съпругата/съпруга Ви/ граждански партньор/ка, ако те се споминат преди вас. Самостоятелно заетите лица и държавните служители са освободени от задължително пенсионно осигуряване.
Чужденци, които са работили дори само за няколко години в Германия, могат да бъдат допуснати с претенции за своите пенсионни обезщетения, след като са се завърнали в родината си, ако са граждани на ЕС. Ако сте от страна извън ЕС, може да имате възможност да отмените пенсионноосигурителната такса, която иначе трябва да платите. За това се свържете с  англоговорящо пенсионно осигуряване (Rentenversicherung) www.rentenversicherung.de
Повечето германци също имат частен пенсионен план, за да се уверят, че няма да имат финансови притеснения, след като пристигне старостта. Чужденци също са допустими да влязат в частните схеми, и да продължават да ги плащат, дори и ако пътуват в чужбина отново.

#2 Обществено Здравно Осигуряване


Един от най-важните части на немската система за социално осигуряване е здравното осигуряване. Ако сте назначени в Германия, а след това обикновено са част от системата за гарантиране на общественото здраве. Здравното осигуряване е най-голямата област на социалното осигуряване в Германия. Това е доста обширна тема, така че ние сме създали цялаe блог статия по този въпрос. Не сте ли здравно осигурявани все още? Всеки, който живее в Германия е задължен да бъдат застрахован.

Просто попълнете онлайн формуляра за кандидатстване и станете член на общественото здравно осигуряване днес!


Получете Обществено Здравно Осигуряване

#3 Немски обезщетения за безработица


Ако получавате безработни в Германия, Вие сте покрити от осигуровката за безработица. Обикновено получавате т.нар Arbeitslosengeld, обезщетения за безработица. Има определени условия, свързани с получаването на тези обезщетения. Те обикновено се изплащат само на тези, които са изплатили поне пълните осигурителни вноски за определен период от време. Ако не отговаряте на условията за това, може да имате възможност да кандидатствате за социална полза Hartz 4.

#4 Немска Застраховка при Злополука


За инциденти, които се случват по време на работа или професионално обучение, застраховка за злополука ще покрие таксите за наранявания, медицинска рехабилитация, обезщетения за контузия и повече, ако е приложимо. Институцията зад тази застраховка са застрахователните асоциации и работодателите носят отговорност. Така например, ако имате произшествие на път за работа, това не е “нормален”, “частен” инцидент, а такъв, за който работодателят трябва да поеме отговорност и да плаща вноски за времето Ви, когато не работите, както и медицински разходи. Това се отнася за чужденци също, ако те са част от системата на социалното осигуряване в Германия.

#5 Дългосрочна Немска Застраховка Грижа


Всеки, който, дали е млад или стар, може да попадне в положение на нуждаещ се от сестринските грижи. Това важи и за чужденците, имигрантите и чужденците, които живеят и работят в Германия. Едно произшествие, например, може да Ви спре от постъпването си на работа отново. В тази ситуация, грижите и помощта трябва да бъдат покрити за Вас.

Забележка: Всички публично осигурени лица могат да претендират за ползи само след като те са били осигурени сами или като зависими от семейната застраховка за поне пет години . Като такава, застраховка за дългосрочни грижи също е част от социалното осигуряване в Германия.

Искате да добавите нещо? Стараем се да поддържаме тази статия в крак с времето, но ако забележите нещо неясно или неточно, моля свържете се с нас.

© 2016 Copyright, Expat Services UG (haftungsbeschränkt). Всички права запазени. Expat Services UG (haftungsbeschränkt) не носи отговорност за коректността, достоверността, уместността, точността и пълнотата на публикуваната информация.