Какво е Данъчен Идентификационен Номер (Данъчен ИН)?

Вашият данъчен номер (Identifikationsnummer) е уникален 11-цифров номер,

 предоставен Ви от Немската Федерална  Данъчна Служба. Трябва да имате данъчен номер, за да можете да получите работа в Германия.


3 Неща, които трябва да знаете относно Данъчния ИН в Германия

#1 Не можете да получите Вашия данъчен ИН, ако не сте се регистрирали в Германия. Регистрирайте се сега.

#2 Данъчен идентификационен номер се издава само веднъж. Ако сте загубили Вашия ИН можете да го поискате в данъчната служба.

#3 Има три различни начина за наименование на данъчния идентификационен номер в Германия, всички те означават едно и също нещо: 

  • Идентификационен Номер (Identifikationsnummer)
  • Данъчен Идентификационен Номер (Steueridentifikationsnummer)
  • Данъчен ИН (Steuer-ID)

Бележка: Данъчен номер (Steuernummer) е нещо различно и се отнася за свободна практика/данъчен номер за търговска дейност (xx/xxx/xxxxx).