Как да се дерегистрираме в Германия

Дерегистрация / Abmeldung в Германия

Проблемът

  • Ще напуснете Германия за постоянно и трябва да прекратите адресната си регистрация (дерегистриране)
  • Напуснали сте Германия и сте забравили да се отпишете (дерегистрирате)
  • Формата за отписване е достъпна само на немски език

Решението

  • Попълнете формуляра на Вашия език и платете 14,90€
  • Изтеглете и разпечатайте формуляра за дерегистрация & формуляра за потвърждение от наемодател (Vermieterbescheinigung)
  • Изпратете двете форми до немски регистрационен офис
Fill out Form now! More information
Jetzt Formular ausfüllen Mehr Informationen