Klasa podatkowa i podatek dochodowy w Niemczech?

… i co to jest ‘Steuerklasse’?

Jesteś w związku małżeńskim? Jeśli tak, to w Niemczech będziesz prawdopodobnie płacił niższe podatki! W Niemczech Twoja Lohnsteuerklasse/ Steuerklasse (klasa podatkowa) determinuje wysokość podatku, jaki musisz płacić. Klasa podatkowa / Steuerklasse to zasadniczo stawka od dochodu, jaką będziesz płacił w Niemczech. Przynależność do określonej Steuerklasse zależy od Twojego statusu cywilnego, sytuacji socjalnej, wysokości dochodów i innych czynników. Poniżej spis wszystkich klas podatkowych w Niemczech. Sprawdź do jakiej Steuerklasse w Niemczech się kwalifikujesz i jaka jest wysokość podatku, który należy płacić.

Twoja ‘Steuerklasse’ w Niemczech – dowiedz się więcej!

Wszyscy podatnicy (wliczając obcokrajowców) przynależą do określonej klasy podatkowej (Lohnsteuerklasse), która w oparciu o dochody podatnika, decyduje o wysokości płaconego przez niego podatku dochodowego. Jeśli osoba należy do 3. lub 5. klasy podatkowej lub otrzymuje wsparcie socjalne jest także zobligowana do wypełnienia deklaracji od podatku dochodowego.

1. Klasa podatkowa / Steuerklasse 1

Jeśli jesteś stanu wolnego, żyjesz w separacji lub jesteś po rozwodzie, to przynależysz do 1. klasy podatkowej.

2. Klasa podatkowa / Steuerklasse 2

2. klasa podatkowa dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci –  zamieszkałych samotnie i otrzymujących ulgi podatkowe.

3. Klasa podatkowa / Steuerklasse 3

Osoby zatrudnione, które żyją w związku małżeńskim lub formalnym związku partnerskim mogą wybrać tę klasę podatkową, jeśli partner nie pracuje lub zarabia znacznie mniej. Wówczas druga osoba w związku należy do 5. klasy podatkowej. Jeśli jednak obie osoby w związku zarabiają porównywalną kwotę, to 4. klasa podatkowa będzie dla nich lepszym rozwiązaniem.

4. Klasa podatkowa / Steuerklasse 4

Małżeństwa/związki partnerskie mogą każdego roku ubiegać się o wejście w życie wybranego elementu. Pod uwagę brana jest wysokość podatku dochodowego, którą płaci się wspólnie, zgodnie z  systemem podziału dochodów.
Podział dochodów jest polityką podatkową, której celem jest przypisanie dochodów jednego z małżonków – drugiemu, w celu oszacowania indywidualnego podatku dochodowego, tym samym redukując wysokość podatku płaconą przez małżonka, który zarabia więcej i zwiększając ją dla małżonka, który zarabia mniej (lub nie wykazuje żadnych dochodów).

5. Klasa podatkowa / Steuerklasse 5

Osoby pracujące, będące w związku małżeńskim/partnerskim należą do tej klasy podatkowej, jeśli współmałżonek/partner przynależy do 3. klasy podatkowej.

6. Klasa podatkowa / Steuerklasse 6

Ta klasa podatkowa dotyczy wszystkich osób, które posiadają dochody z co najmniej dwóch źródeł (pracy).

Czy mogę zmienić moją ‘Steuerklasse’ w Niemczech?

Tak, możesz! Przykładowo, jeśli wziąłeś ślub, rozwiodłeś się, zacząłeś nową pracę – wówczas możesz ubiegać się o zmianę klasy podatkowej / Steuerklasse  w Niemczech. Możesz również zmienić klasę podatkową, jeśli zostałeś przypisany do niewłaściwej grupy przez urząd skarbowy. Aby zmienić Steuerklasse należy wypełnić odpowiedni wniosek.

Aby mieć pewność, że zostaniesz przydzielony do odpowiedniej klasy podatkowej, pamiętaj o wszystkich potrzebnych dokumentach, które przedstawisz podczas wizyty w urzędzie  Burgeramt, gdy będziesz dokonywać meldunku, jak np. akt ślubu/ rozwodu.

Co powinny wiedzieć małżeństwa o klasach podatkowych w Niemczech?

Scenariusz 1: Jesteście w związku małżeńskim i jedno z Was zarabia znacznie mniej w porównaniu do drugiego (lub nic). Wówczas partner, który zarabia znacznie więcej, przynależeć będzie do 5. klasy podatkowej, a partner zarabiający znacznie mniej lub nic do 3. klasy podatkowej.

Scenariusz 2. Oboje partnerzy zarabiają z grubsza tę samą kwotę: wówczas razem przynależeć będą do 4. klasy podatkowej, a także podlegać pod system podziału dochodu.

Różnica w podatku dochodowym dla osób będących w związkach, a osób samotnych jest w Niemczech dość znacząca. Kwestia ta jest często szeroko dyskutowana, gdyż wskazuje na silnie konserwatywne poglądy na życie rodzinne. Dzieje się tak, gdyż obecny model podatkowy zdaje się zachęcać do tego, by jeden małżonek pracował znacznie więcej od współmałżonka.

Przykładowo, jeśli jeden z małżonków zarabia rocznie mniej niż 16,000 euro, nie będzie musiał płacić podatku dochodowego od tej sumy. A w konsekwencji oznacza to, że współmałżonek uzyska niższą stawkę podatkową ze względu na niskie dochody partnera.

Jeśli małżonkowie zarabiają porównywalną kwotę, wówczas mamy do czynienia z tzw. podziałem dochodu (sprawdź punkt 4. klasa podatkowa). Jeśli partnerzy zarabiają praktycznie tyle samo, wówczas wysokość podatku, który muszą zapłacić, jest znacznie wyższa, niż gdyby jeden z nich zarabiał mniej lub nic.  Może się też zdarzyć, że jeśli oboje zarabiają porównywalną kwotę, wówczas muszą zapłacić podatek od ich całkowitego wynagrodzenia, a po odliczeniu otrzymują taką samą sumę pieniędzy, jak pary, w których jedna osoba zarabia więcej. Wnioski nasuwają się takie, że model ten wydaje się niezbyt korzystny dla partnerów, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin.

Chciałbyś coś dodać? Staramy się aktualizować wszystko na bieżąco, jeśli jednak uznasz, że coś jest niejasne lub czegoś brakuje, napisz do nas.


©2016 Copyright Expat Services UG (haftungsbeschränkt). All rights reserved. Expat Services UG (haftungsbeschränkt) assumes no liability for the correctness, accuracy, relevance, reliability or completeness of the information published.